Paź 072016
 

Na wniosek upadłego sędzia komisarz wydaje postanowienie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, a w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu w którym zamieszkuje upadły. Wniosek taki może zgłosić także któregokolwiek z wierzycieli, jeśli postępowanie upadłościowe było zainicjowane przez wierzyciela w stosunku do byłego przedsiębiorcy.

Co do zasady układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego, jednakże w przypadku, gdy to wierzyciel wnioskował o zawarcie układu może to nastąpić bez zgody upadłego.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka