Paź 072016
 

Sąd umorzy także postępowanie jeżeli upadły:

  • sam o to zawnioskuje,
  • nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku,
  • nie wyda niezbędnych dokumentów,
  • w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków.

Sąd umarza postępowanie z urzędu , na wniosek syndyka albo na wniosek wierzyciela.

Sąd również umorzy postępowanie w przypadku jeżeli podstawa o oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka