Paź 072016
 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym i obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Postanowienie to doręcza się syndykowi, a także upadłemu. O ogłoszeniu upadłości powiadamiana jest właściwa izba skarbowa oraz właściwy oddział ZUS lub KRUS. Zaznaczyć należy, że obwieszczenia te nie podlegają opłatom.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka