Paź 072016
 

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) reguluje ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami (art. 4911 i n.).

Informacje zawarte na niniejszej stronie uwzględniają stan prawny obowiązujący na dzień 16 sierpnia 2016 roku.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka